Programy dla świetlicy

Dostarczając dla szkół rozwiązania na karty zbliżeniowe, pojawiła się nowy pomysł na wykorzystanie kart zbliżeniowych do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej. Rodzic zbliża kartę do czytnika, dzięki temu w świetlicy na ekranie wyświetla się które dziecko należy odesłać do rodzica.

Rozwiązanie do poprawia bezpieczeństwo ( system rejestruje godzinę) a dodatkowo pozwala na ograniczenie wejść na teren szkoły w sytuacji gdy świetlica jest oddalona od wejścia do budynku.

Jeśli nad czytnikiem umieszczona jest dodatkowo kamera, opiekun świetlicy widzi kto odczytał kartę na czytniku.

Szczegóły na stronie http://www.programdlaswietlicy.pl